Servicii

Servicii

1. Înmatriculări - Operațiuni prealabile
 • Servicii de asistență
 • Verificare și rezervare PFA, II, IF
 • Verificare și rezervare persoană juridică
 • Verificare și rezervare emblemă
2. Înmatriculări persoane fizice
 • Persoană fizică autorizată (PFA) - 150 Lei
 • Întreprindere individuală (II) - 150 Lei
 • Întreprindere familială (IF) - 150 Lei
3. Înmatriculări persoane juridice
 • Societate cu răspundere limitată (SRL) - 300 Lei
 • Societate cu răspundere limitată - debutant (SRL-D) - 200 lei
4. Mențiuni persoane fizice
 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) - 100 Lei
 • Modificări PFA, II, IF
 • Suspendare PFA, II, IF
 • Corectare erori materiale
5. Mențiuni persoane juridice
 • Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) - 100 Lei
 • Schimbarea denumirii - 400 Lei
 • Schimbarea formei juridice - 400 Lei
 • Schimbarea sediului social în același județ - 400 Lei
 • Schimbarea sediului social în alt județ
 • Prelungirea duratei de funcționare - 200 Lei
 • Reducerea duratei de funcționare - 200 Lei
 • Modificarea obiectului de activitate (adăugare/radiere coduri) - 400 Lei
 • Actualizarea/recodificarea obiectului de activitate - 200 Lei
 • Modificarea declarațiilor pe propria răspundere - 200 Lei
 • Majorarea capitalului social - 400 Lei
 • Reducerea capitalului social - 400 Lei
 • Actualizare act constitutiv - 300 Lei
 • Declarație de asociat și administrator - 100 Lei
 • Contract de comodat (sediu/punct de lucru/auto) - 150 Lei
 • Contract cesiune părți sociale - 200 Lei
 • Transmiterea părților de interes și a părților sociale
 • Cesiunea indirectă cu majorare capital social - 1000 Lei
 • Cesiunea directă cu includere asociat nou (ambele etape) - 600 lei
 • Cesiunea internă cu excludere asociat - 300 Lei
 • Cesiunea internă cu excludere asociat care era administrator - 600 Lei
 • Suspendarea sau reluarea activității - 300 Lei
 • Prelungire mandat administrator - 300 Lei
 • Retragere și revocare administrator - 300 Lei
 • Înființarea sau desființarea de sedii secundare - 300 Lei
 • Mențiuni prevăzute la p. 4.6. din cererea de înregistrare 
 • Modificarea datelor de indentificare - 200 Lei
 • Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare 
 • Excluderea sau retragerea asociaților - 400 Lei
 • Mențiuni înregistrate pe baza cererii de depunere și/sau menționare acte - 200 Lei
 • Corectare erori materiale - 200 Lei
6. Dizolvări/lichidări/radieri - persoane fizice
 • Desiințări PFA, II, IF - 300 Lei (toate taxele incluse)
7. Dizolvări/lichidări/radieri - persoane juridice
 • Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic - 600 Lei (toate taxele incluse)
 • Dizolvarea de drept a SRL cu mai mulți asociați
 • Dizolvarea și lichidarea simultană a SRL
 • Dizolvarea voluntară și lichidarea SRL cu numire de lichidator
 • Dizolvarea judiciară și lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instanței
 • Dizolvarea și lichidarea în urma decesului
 • Radierea scucursalei
8. Informații
 • Certificate constatatoare
 • Informații RC și copii ceriticate, duplicate
 • Informații BPI
9. Alte servicii
 • Înființări, închideri, mențiuni asociații non-profit - 1000 Lei
 • Înființări, închideri, mențiuni fundații - 1500 Lei
 • Înființări, închideri sindicate - 2000 Lei
 • Înființări Asociații de proprietari - 1000 Lei
10. Servicii conexe
 • Găzduire sediu social
 • Consultanță
11. Avocat firme
 • Avocat firme - servicii de atestare documente